Om os

Momito - Hvad vi står for

Ejere

Momito-koncernen har siden sin etablering i 1989 været familieejet. Dette familieeje sikrer koncernens objektivitet i forhold til banker, realkreditinstitutter og andre parter i det finansielle marked.

Den ultimative ejer er Jørgen Thomas Bruun.

Økonomi

Momito Invest ApS baserer sine forretninger på et fornuftigt økonomisk fundament. Nogle forretninger gennemfører vi selv. Andre gennemfører vi i samarbejde med andre, og det er altid sådan, at ingen forretning må frembyde en økonomisk risiko, som kan udfordre vort grundlæggende synspunkt om at optræde med ordentlighed og saglighed i forretninger.

Etiske standarder og åbenhed

Ejendom Danmark har opstillet en række etiske normer for administration af erhvervsejendomme og ejendomsselskaber. Momito-koncernen er som medlem af Ejendom Danmark forpligtet til at følge foreningens etiske retningslinier, som blandt andet indebærer, at vore kunder har følgende fordele:

  • Kontinuerlig efteruddannelse af medarbejdere
  • Ansvarsforsikring
  • Skarp adskillelse af klientmidler og egne midler
  • Klageinstans

I vort arbejde overgår vi på en række punkter foreningens krav angående blandt andet kvalitet og åbenhed. Al vor bogføring sker på et internetbaseret system, hvilket indebærer, at ejer døgnet rundt kan logge sig ind via internettet og se samtlige bogføringstransaktioner, bogføringsbilag og alle væsentlige kontrakter og aftaler, som vedrører ejendommen.

Mere åben og let tilgængelig bliver administration ikke.

Woman Filling Property Insurance Form

Kontakt os