Sædvaner og det, som tidligere var normalt indenfor finansiering, er nu ændret radikalt. Finanskrisen, Covid-19, krig i Ukraine m.m. har medført, at ting, som tidligere var let at gennemføre, nu enten er umuligt eller meget vanskeligt.

Via Momito kan alle fornuftige investeringer og dispositioner finansieres, hvis blot man giver långiverne indsigt i dispositionen og de forhold, som kan påvirke udfaldet af handlingen. Dette udsagn forpligter, og vi er klar til at leve op til denne forpligtelse, men ikke uden at vi samtidig stiller krav til de finansieringsopgaver, som vi skal løse.

Momito har mangeårige samarbejdsrelationer til långivere, leasingvirksomheder og investorer i Danmark og flere andre lande. Vore samarbejdspartere forventer af os, at vi har foretaget en grundig analyse af risici og muligheder, for derigennem at kunne opstille en række følsomhedsberegninger, som viser långivers risiko og indtjening, hvis de oprindelige parametre for lånet ændres.

Vore långivere ved også, at vi stiller krav til låntager om, at låntager er den, som har hånden på kogepladen, hvis noget går ringere end planlagt.

Før finanskrisens indtog var det ofte muligt at få långiverne til at påtage sig en betydelig risiko ved långivningen. Den forventning skal De ikke længere have, hvis De ønsker investeringer finansieret gennem vores samarbejdspartnere. Til gengæld kan De forvente, at finansieringen er konkurrencedygtig – både hvad angår pris og hvad angår løsning.

Skal Momito være Deres samarbejdspartner til finansiering?,

Real Estate Agency. Young Couple Signing Financing Contract

Kontakt os