Momito-gruppen tilbyder mindre og mellemstore virksomheder at udføre bogføring, afstemning, momsregnskab, afgiftsregnskab, lønningsregnskab, kreditorstyring, debitorstyring og i det hele taget gøre alt det, som er med til at gøre din bogføring til et redskab, som du kan bruge i din hverdag i virksomheden.

Da al vor bogføring sker i et internetbaseret bogføringssystem vil virksomheden altid have mulighed for at se bogføringen, bogføringsbilag m.v blot ved at logge sig på internettet. Som regel modtager vi bogføringsmaterialer fra vore klienter med posten en gang om ugen. Når vi har modtaget bilagene foretager vi bogføring, afstemning og andre rutiner, som vi har aftalt, og når arbejdet er færdigt, sender vi en mail, hvori vi bekræfter, at bogføringen nu er ajourført. Lønningsregnskab, moms- og afgiftsregnskab og lignende kan vi også udføre så vores klient får frigjort tid til mere indtægtsgivende aktiviteter i virksomheden.

Ønsker De månedsregnskaber, budgetter eller andre rapporteringer, skal De bare sige til. Så udarbejder vi dette materiale for Dem.

Hos mange af vore klienter foregår bogføringsrutinerne i samarbejde med klientens revisor, og en gang årligt foretager vi regnskabsafslutning og overgiver materialet til Deres revisor, som herefter udarbejder årsrapport, selvangivelse og lignende for Dem.

Hvornår tjener De mest? Når De laver bogføring eller når De arbejder i Deres virksomhed med virksomhedens primære formål?

Accounting and finance concept 78

Kontakt os