Pressemeddelelse: Vi er ikke i mål med Dybvads forslag

Paragraf 5, stk. 2. i boligreguleringsloven har givet private udlejere incitament til at investere i den nedslidte boligmasse, og det er vigtigt, at de ændringer, der er på vej i boligreguleringsloven, sikrer, at der fortsat bliver et incitament, vurderer Torben Liborius, Erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri.

”At bo til leje skal være muligt for alle indkomstgrupper, men at forlange, at huslejen ikke skal kunne stige, er naivt … en husleje til langt under markedspris er også urimelig. Huslejer, der bliver holdt alt for lavt, giver jo lejere, der eksempelvis er blevet enlige, incitament til at blive boende i store lejligheder, der burde bebos af familier. Og alt for lav husleje vil med tiden betyde, at de boliger ikke bliver vedligeholdt. Både når det gælder om at bruge boligerne mest hensigtsmæssigt og at belaste klimaet mindst muligt, er til- og fraflytning og vedligeholdelse vigtigt.”, skriver Torben Liborius.

15.12.2019 Dansk Byggeri, Torben Liborius, Erhvervspolitisk direktør

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk