Nyheder fra ejendomsbranchen

Første certificerede ejendomsinvestorer fejret

Otte studerende har netop bestået deres eksamen som certificeret ejendomsinvestor, og tirsdag den 17. december fik de overrakt deres eksamensbevis som et symbol på afslutningen af første niveau af uddannelsen.

I efteråret 2019 var det for første gang muligt at påbegynde uddannelsen som certificeret ejendomsinvestor. De nyuddannede er dermed de første, der færdiggør uddannelsen på niveau 1. I København stod underdirektør i EjendomDanmark, Morten Marott Larsen, for overrækkelsen af eksamensbeviserne, mens Jannick Nytoft, adm. direktør, lykønskede de nyuddannede og gav dem pæne ord med på vejen:

”I otte er simpelthen det første hold på vores helt nye forløb, der munder ud i titlen som certificeret ejendomsinvestor. Tillykke med det,” sagde han i sin tale.

Ejendomsbranchen efterspørger flere uddannede

Ejendomsbranchen må løbende forholde sig til nye krav og ny lovgivning. Derfor er det afgørende for virksomhederne, at de ansatte løbende uddannes og efteruddannes.

Som en afsluttende bemærkning påpegede Jannick Nytoft også, at ejendomsbranchens virksomheder mangler arbejdskraft – og også vil gøre det i fremtiden. Det kommer de nyuddannede til gode:

”Hvorfor er der brug for jeres viden? Ja, det er på en og samme tid simpelt og kompliceret. Simpelt, fordi der er efterspørgsel efter medarbejdere med jeres faglige egenskaber. Og samtidig kompliceret, fordi ejendomsbranchen bliver mere kompliceret at arbejde med. Så vi har skabt denne efteruddannelse, fordi der er brug for den – og for jer,” sagde Jannick Nytoft.

De otte nyuddannede har nu mulighed for at fortsætte til næste år med niveau 2 af uddannelsen. Den vil gøre dem endnu bedre rustede fagligt – og gøre dem endnu mere værdifulde på arbejdsmarkedet.

The post Første certificerede ejendomsinvestorer fejret appeared first on EjendomDanmark.

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

EjendomDanmarks beregninger afslører store økonomiske konsekvenser af boligministerens udspil

På baggrund af en rapport fra Copenhagen Economics har EjendomDanmark regnet på det forslag til en ændring af paragraf 5.2, som boligminister Kaare Dybvad (S) fremlagde i begyndelsen af december. Der kan være en milliardregning på vej til hhv. ejendomsselskaber, pensionsopsparere og andelshavere, ligesom statskassen og byggebranchen står til tab, lyder vurderingen.

”Hvis man går ind og laver et hårdt indgreb, som boligministeren har lagt op til, giver det værditab på 20-30 pct. Ser man alene på udlejningsejendomme, svarer det til et værditab på 24-36 mia. kr. (…) For andelsboliger er vi ude i, at et fald på selve ejendommen på 20-30 pct. kan betyde endnu større fald på selve andelsværdien. Hvis der er en gæld i ejendommen på 50 pct., og værdien falder 20 pct., vil det for den enkelte andelshaver medføre et tab på 40 pct.,” udtaler Jannick Nytoft.

Ifølge Jannick Nytoft er udfordringen ved en fastfrysning af valuarvurderingerne, at en bank går ind og belåner til de reelle værdier.

”En fastfrysning vil derfor ikke have den store effekt i praksis, da banken stadig skal belåne til realværdien. Problemet er, at hvis værdien er faldet, så vil bankerne låne i forhold til den nye værdi. Og jeg vil gætte på, at køberne også vil betale efter det – og ikke efter en kunstig høj pris,” udtaler Jannick Nytoft.

16.12.2019 Berlingske, Louise Kastberg

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

Færre kommuner vil opkræve dækningsafgift

Dækningsafgiften på erhvervsejendomme vil næste år blive mindre i seks kommuner og forsvinde helt i Ringsted. Dermed fortsætter tendensen fra de seneste år mod en reduktion i dækningsafgiften, som dog stadig indbringer kommunerne mere end 2 mia. kr. i skatteprovenu. I hele landet er der pt. 38 kommuner, der ud over grundskyld opkræver dækningsafgift af private forretningsejendomme. Der er et fald i forhold tidligere år, og antallet bliver altså yderligere reduceret fra årsskiftet.

Mens dækningsafgiften for erhvervsejendomme igennem de seneste år har været på retur, kan der vente en stigning i afgiften forude, når de nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme bliver udsendt fra 2022.

17.12.2019 Jyllands-Posten, Peter Nordentoft

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

Boligejerne kan se frem til en pæn stigning i friværdien

Regeringen har nedjusteret sin forventning til udviklingen i boligpriserne, men der er stadig udsigt til pæne stigninger. Ifølge regeringens skøn vil huspriserne stige med 2,7 pct. i år, mens priserne i 2020 og 2021 vil ende på henholdsvis 3,2 pct. og 3 pct., fremgår det af Økonomisk Redegørelse. Tidligere ventede regeringen, at priserne ville stige med 3,1 pct. i år og 3,4 pct. i 2020. Hvis prognosen holder, vil et gennemsnitligt hus, der i 2018 kostede 1,9 mio. kr., nå en pris på 2,075 mio. kr. i 2021, viser beregninger fra Arbejdernes Landsbank.

”Vi er enige med regeringen og forventer, at boligpriserne vil stige med omkring 3 pct. i år og næste år,” siger Brian Friis Helmer, privatøkonomi i Arbejdernes Landsbank.

I Nykredit deler man den samme generelle holdning.

”Vi skal dog forvente at opleve noget lavere prisstigninger i de kommende år, end vi har set i årene 2015–2018, hvor huspriserne årligt steg 4-6 pct., da det i større omfang er hushandler i provinsen, som driver boligmarkedet frem,” skriver Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit.

17.12.2019 Berlingske, Alexander Bitsch

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

Flere hushandler og højere priser

I tredje kvartal er der solgt det største antal huse i mere end 15 år. Det fremgår af tal fra Finans Danmark. Samlet set er der fra juli til september blevet solgt 12.109 huse. Sideløbende med det stigende antal hushandler er gennemsnitsprisen for de solgte huse også slået rekord. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris er nu steget til 14.129 kr. pr. kvm.

Det seneste år er huspriserne i gennemsnit steget med 3,2 pct. På markedet for ejerlejligheder har prisstigningerne ikke helt kunnet følge med de stigninger, der har været på husmarkedet.

Priserne på ejerlejligheder er steget med 0,5 pct. det seneste år. Det skyldes især, at halvdelen af de handlede ejerlejligheder ligger i København og Aarhus, hvor salgspriserne faktisk er faldet. Her er salgspriserne på ejerlejligheder generelt sat på pause siden starten af 2018. Billedet er dog mere nuanceret, hvis man ser på andre steder i landet.

17.12.2019 Børsen, Ritzau

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

Analyse: Regeringens boligindgreb kommer til at virke stik mod hensigten

I en analyse påpeger Sten Thorup Kristensen, journalist bag Min-andelsbolig.dk, at det forhandlede udspil til en ændring af paragraf 5.2, som boligminister Kaare Dybvad (S) fremlagde i begyndelsen af december, vil i vidt omfang have den stik modsatte effekt. Et indgreb efter ministerens model vil altså ikke komme mennesker derude til gavns – og slet ikke i ministerens eget bagland, lyder vurderingen.

”Derimod er der nogle andre, der må bære nogle tunge ulemper. Det gælder andelsboligejere, private ejendomsselskaber og velgørende fonde, foruden banker og realkreditinstitutter, hvis pant falder i værdi (…) Med ministerens forslag skal der ændres i regnearket. Der kommer højere krav til energimærker, og det vil medføre øgede omkostninger til energirenovering. Men det virkelige giftige er et andet element i udspillet: At en køber får en ´karensperiode´ på ti år, før han må foretage 5.2-renoveringer”, udtaler Sten Thorup Kristensen.

15.12.2019 Finans, Sten Thorup Kristensen, Økonomisk Ugebrev

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

12.000 nye studieboliger skal opføres på 12 år

Der bliver flere studieboliger i København. Det står klart efter borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har vedtaget at bygge 12.000 nye af slagsen i løbet af de næste 12 år. Det skriver Jyllands-Posten.

“Med den udvikling, der er på boligmarkedet i København, vil det ikke uden politiske initiativer være muligt at sikre, at Københavns position som studieby, med plads til de studerende, kan bibeholdes,” siger Lars Weiss (S), som er næstformand i borgerrepræsentationen, til avisen.

De studerende har længe bøvlet med at finde studieboliger i København, hvorfor man de senere år også er gået utraditionelle veje fra politisk side. Eksempelvis er containerbyen CPH Village blevet taget i brug til beboelse i 2018. Fra Danske Studerendes Fællesråd er formand Johan Hedegaard Jørgensen glad for udviklingen, men han mener, det er en postgang for sent og i øvrigt også for lavt et antal nye studieboliger.

15.12.2019 Jyllands-Posten, Joachim Voss

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

Pressemeddelelse: Vi er ikke i mål med Dybvads forslag

Paragraf 5, stk. 2. i boligreguleringsloven har givet private udlejere incitament til at investere i den nedslidte boligmasse, og det er vigtigt, at de ændringer, der er på vej i boligreguleringsloven, sikrer, at der fortsat bliver et incitament, vurderer Torben Liborius, Erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri.

”At bo til leje skal være muligt for alle indkomstgrupper, men at forlange, at huslejen ikke skal kunne stige, er naivt … en husleje til langt under markedspris er også urimelig. Huslejer, der bliver holdt alt for lavt, giver jo lejere, der eksempelvis er blevet enlige, incitament til at blive boende i store lejligheder, der burde bebos af familier. Og alt for lav husleje vil med tiden betyde, at de boliger ikke bliver vedligeholdt. Både når det gælder om at bruge boligerne mest hensigtsmæssigt og at belaste klimaet mindst muligt, er til- og fraflytning og vedligeholdelse vigtigt.”, skriver Torben Liborius.

15.12.2019 Dansk Byggeri, Torben Liborius, Erhvervspolitisk direktør

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

Tilfældige og uretfærdige: Ministerens forsøg på at genoprette boligejernes tillid bliver mødt med en byge af kritik fra alle parter

Når skatteminister Morten Bødskov (S) i den kommende uge beder om Folketingets godkendelse af en række nye regler for vurderinger af ejerboliger og andre ejendomme, er det for at skabe »mere retvisende og ensartede ejendomsvurderinger« og for at »genoprette tilliden« til de udskældte vurderinger. Men ifølge organisationerne for advokater, revisorer, parcelhusejere og udlejere af ejendomme, som skal leve med ejendomsvurderingerne, vil det gå stik modsat, lyder det i en byge af kritiske høringssvar. Det nye system vil blive unødigt kompliceret. Det vil føre til, at ens ejendomme vurderes forskelligt, gøre vurderingerne uforståelige for borgerne, skabe større uretfærdighed og skade borgernes retssikkerhed. Det fremgår af de mange høringssvar, som er indsendt til en vidtgående og kompliceret ændring af vurderingsloven, som regeringen ifølge flere af organisationerne er ved at haste gennem Folketinget.

Advarslerne og kritikken kommer fra EjendomDanmark, Danske Advokater, FSR Danske Revisorer, Dansk Byggeri, Parcelhusejernes Landsforening og Ældre Sagen.

14.12.2019 Politiken, Hans Drachmann

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

Frederiksbergs borgmester foreslår ny model for indgreb mod kortsigtede boliginvestorer

Frederiksberg Kommunes borgmester, Simon Aggesen (K), roser boligministerens boligudspil og ambition om at ramme boligspekulanter. Men han mener ikke, at forslaget om at fastfryse valuarvurderingerne løser udfordringen med muligt værditab for andelsbolighaverne. Han frygter, at køberne ikke kan låne penge i banken til at købe andelen, fordi ejendommen som helhed vil være mindre værd end valuarvurderingen viser. Han ser tilbudspligten som en mulig løsning:

“Hvis man tager udgangspunkt i regeringens tiårige karensperiode og har en udlejer, som har foretaget en masse 5.2-renoveringer, og ønsker at sælge efter for eksempel fem år, så skal lejerne ifølge tilbudspligten have lov til at købe ejendommen. Mit forslag er, at det skal være til en pris fratrukket 5.2-renoveringerne, hvis man sælger efter en kortere periode end ti års ejerskab,” siger Simon Aggesen (K).

 

12.12.2019, Ejendomswatch.dk, Sacha Sennov

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk