Borgmester: Vores plan kan ramme spekulanter og skåne andelshavere

Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K), er meget optaget af hele debatten om den omdiskuterede paragraf 5.2, eftersom boligministerens Blackstone-indgreb kan komme til at påvirke cirka 70 procent af de omkring 104.000 borgere i Frederiksberg Kommune. Borgmesteren mener selv, at han har fundet en løsning, som rammer målet mere præcist end boligministeren:

”Hvis man tager udgangspunkt i regeringens tiårige karensperiode og har en udlejer, som har foretaget en masse 5.2-renoveringer, og ønsker at sælge efter for eksempel fem år, så skal lejerne ifølge tilbudspligten have lov til at købe ejendommen. Mit forslag er, at det skal være til en pris fratrukket 5.2-renoveringerne, hvis man sælger efter en kortere periode end ti års ejerskab,” siger borgmesteren.

12.12.2019 Berlingske, Louise Kastberg

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk